Các đối tượng kinh doanh thực phẩm không cần giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thông thường khi hoạt động kinh doanh phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nên không phải xin giấy phép (nói đúng hơn là không thuộc diện cấp giấy chứng nhận). Những trường hợp này thường sẽ kinh doanh với quy mô là cá nhân, hộ gia đình có hoặc không có đăng ký giấy phép kinh doanh. Cụ thể là:

Cơ sở pháp lý: Luật An toàn thực phẩm 2010; Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Xem thêm: Nhưng lưu ý khi thành lập công ty kinh doanh thực phẩm

 

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360