Cách lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Khi thành lập công ty, bên cạnh việc đặt tên công ty, lựa chọn địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, bất kể doanh nghiệp nào đều cần có ngành nghề kinh doanh phù hợp để hoạt động và thuận lợi phát triển. Ngành nghề kinh doanh có thể thay đổi trong quá trình hoạt động và được pháp luật quy định, hướng dẫn cũng như điều chỉnh cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp được chủ động trong việc lựa chọn ngành, nghề kinh doanh cũng như có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Tuy nhiên doanh nghiệp cần lưu ý:

1. Ngành nghề cấm kinh doanh

Khi lựa chọn ngành nghề, chúng ta cần lưu ý không lựa chọn những ngành nghề bị cấm kinh doanh như:

– Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tư 2020;

– Kinh doanh các hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II Luật Đầu tư 2020;

– Kinh doanh mẫu vật các lời thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã đã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III Luật Đầu tư 2020;

– Kinh doanh mại dâm;

– Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thau người;

– Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

– Kinh doanh pháo nổ;

– Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Khi thực hiện bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp có quyền đăng ký bổ sung trước. Sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh, hoặc xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể. Đồng thời bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

– Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề. Doanh nghiệp phải đảm bảo quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề.

– Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp không phải chứng minh vốn pháp định, vốn điều lệ đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về vốn khi thành lập công ty, cũng như khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Đối với ngành nghề kinh doanh không có điều kiện

Trong vòng 10 ngày kể từ khi triển khai kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký thì doanh nghiệp phải thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh để đăng ký cho ngành nghề kinh doanh mới.

4. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh

Người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 02/2019 của Bộ Kế hoạch&Đầu tư.

Trường hợp, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp vẫn chọn ngành cấp bốn, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh ngay dưới ngành cấp bốn, nhưng phải đảm bảo phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn.

Link tra cứu ngành nghề kinh doanh tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/NganhNghe.aspx

Tham khảo video bên dưới để biết thêm cách đăng ký ngành nghề kinh doanh nhé!

updating…

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360