Hướng dẫn chuyển đổi Hộ kinh doanh thành Công ty

Với sự hạn chế nhất định của loại hình hộ kinh doanh như: vốn, số lượng lao động, địa điểm kinh doanh, báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT,… Đi cùng với việc mở rộng việc sản xuất, kinh doanh, pháp luật cho phép và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty với bất kỳ loại hình doanh nghiệp. Việc đăng ký chuyển đổi được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

1. Địa điểm đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cũng giống như thành lập doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh thực hiện việc đăng ký chuyển đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

2. Thành phần hồ sơ đăng ký chuyển đổi 

Căn cứ theo khoản 2 Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

– Các giấy tờ khác khi hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu công ty, thành viên công ty TNHH, cổ đông sáng lập công ty Cổ phần, thành viên hợp danh;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập.

Trường hợp hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp GCN đăng ký doanh nghiệp cho hộ kinh doanh muốn chuyển đổi.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

4. Những lưu ý khi chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty

Thứ nhất, hộ kinh doanh sau khi chuyển đổi thành công ty sẽ chấm dứt sự tồn tại kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai, để hỗ trợ và khuyến khích chuyển đổi loại hình hộ kinh doanh sang công ty. Vừa qua, Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 theo đó, hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành công ty sẽ được:

– Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu;

– Miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

– Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Để được hưởng loạt hỗ trợ nêu trên, hộ kinh doanh phải có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Mời các bạn xem thêm hướng dẫn tại video bên dưới nhé!

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360