LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Bạn từng nghe rất nhiều về cụm từ “Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu” nhưng không biết Lợi ích của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có 4 lợi ích chính như sau:

1. ĐỘC QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

2. BẢO VỆ NHÃN HIỆU KHỎI NHỮNG HÀNH VI XÂM PHẠM

3. NÂNG TẦM GIÁ TRỊ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

4. TRÁNH RỦI RO NGƯỜI KHÁC ĐĂNG KÝ TRƯỚC

 

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360