Quy định về đặt tên công ty

Đặt tên Công ty hay thôi vẫn chưa đủ. Có những trường hợp Tên công ty hay, phù hợp với hoạt động kinh doanh nhưng lại vi phạm những điều cấm của luật và không được chấp thuận.

Vậy quy định của luật như thế nào?

Xem thêm: Cách đặt tên công ty hay

Tên Công ty gồm 3 thành tố (theo thứ tự từ trái sang phải):

 • Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh). Lưu ý, nếu công ty bạn là Công ty TNHH Một Thành Viên thì cũng không bắt buộc ghi chữ “Một Thành Viên” trong tên Công ty.
 • Tên đệm (có thể lựa chọn có hoặc không). Ví dụ như: (Công ty TNHH) Thương mại/ Dịch vụ/ Thiết kế và Xây dựng/ Tư vấn/ Kế toán/….
 • Tên chính của Công ty.

Tên Công ty hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm có 3 loại sau:

 • Tên Công ty bằng tiếng Việt
 • Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài (không bắt buộc kê khai)
 • Tên Công ty viết tắt (không bắt buộc kê khai)

 

Pháp luật quy định những trường hợp cấm khi đặt tên Công ty như sau:

Thứ nhất: Cấm đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

 • Việc xét tên trùng hoặc gây nhầm lẫn tên không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn dự định đăng ký.

Ví dụ: Bạn dự định đặt tên Công ty là Công ty TNHH Vinh Hiển nhưng đã có doanh nghiệp đặt tên là Công ty Cổ phần Vinh Hiển thì tên bạn định đặt không khả dụng.

Nếu vẫn muốn chọn tên chính là “Vinh Hiển” thì bạn bắt buộc phải thêm Tên đệm vào, ví dụ: Công ty TNHH Thực phẩm Vinh Hiển hoặc Công ty TNHH Sản xuất lương thực Vinh Hiển.

Lưu ý: bất lợi là việc đặt tên theo cách này là không phù hợp đối với những công ty kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Tên đệm sẽ làm cho khách hàng chỉ tập trung vào những lĩnh vực mà tên đệm đề cập.

 • Việc xem xét nhầm lẫn xem xét đến việc Tên Tiếng Việt đọc giống tên như tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Ví dụ: Bạn dự định đặt tên Công ty là Công ty TNHH Gia Gia nhưng đã có doanh nghiệp đặt tên là Công ty TNHH Ya Ya thì tên bạn định đặt có thể bị đánh giá là gây nhầm lẫn với tên đã đăng ký.

 • Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký.

Ví dụ: Tên Công ty bạn đặt là Công ty TNHH Vinh Hiển Farm và tên viết tắt là VHF nhưng có Công ty đã đăng ký tên là Công ty TNHH Vinh Hiển Food, cũng viết tắt là VHF. Vậy tên viết tắt VHF không còn khả dụng, bạn phải đổi thành ViHiFa/ VHFa/ Vinh Hiển Farm/…

Hoặc bạn cũng có thể không cần kê khai tên viết tắt của công ty.

 • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký.

Ví dụ: Tên Công ty bạn đặt là Công ty TNHH Vinh Hiển như vậy dịch sang tiếng Anh tên công ty là Vinh Hien Company Limited nhưng có Công ty đã đăng ký tên là Công ty TNHH Vĩnh Hiền, tên tiếng Anh là Vinh Hien Company Limited. Trường hợp này nếu vẫn muốn đặt tên là Vinh Hiển thì buộc phải thêm Tên đệm cho công ty để khi dịch sang tiếng anh không bị trùng.

Hoặc bạn cũng có thể không cần kê khai tên viết tắt của công ty.

 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó.
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “-“, “_”;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Ví dụ đã có Công ty TNHH Vinh Hiển, bạn không được đặt tên doanh nghiệp là:

 • Công ty TNHH Vinh Hiển 1 ; Công ty TNHH Vinh Hiển F ; …
 • Công ty TNHH Vinh – Hiển ;  Công ty TNHH Vinh & Hiển ; …
 • Công ty TNHH Tân Vinh Hiển ; Công ty TNHH Vinh Hiển Mới ; …
 • Công ty TNHH Vinh Hiển miền Nam ; Công ty TNHH Vinh Hiển miền Tây ; …

Thứ hai: Cấm sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó

Thứ ba: Cấm sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Mời mọi người xem them video chia sẻ về Quy định đặt tên công ty, hy vọng sẽ có ích cho bạn ./.

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360