Trường hợp cần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, công ty có nhu cầu thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như tên công ty, vốn điều lệ, thông tin về người đại diện theo pháp luật, thành viên góp vốn,…thì cần tiến hành điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Cùng đọc bài viết bên dưới để nắm bắt thông tin nhé!

Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Những nội dung chính liên quan đến hoạt động của công ty sẽ được ghi nhận trong giấy chứng nhận như:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Công ty khi có sự thay đổi nội dung ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh để tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với những thông tin mới.

Bên cạnh đó, theo nghị định 01/2021/NĐ-CP doanh nghiệp khi thay đổi các nội dung sau cũng phải làm thủ tục thông báo thay đổi như:

 • Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết;
 • Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;
 • Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế;
 • Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết;
 • Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
 • Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

Như vậy, việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện trong một số trường hợp như trên. Pháp luật doanh nghiệp hiện không giới hạn số lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Xem thêm diễn giải chi tiết tại video bên dưới:

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0962610360