Chia, tách doanh nghiệp là gì?

Chia doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Chia doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp ban đầu sẽ bị chia thành hai doanh nghiệp khác nhau, kế thừa các quyền và nghĩa vụ từ công ty bị chia và công ty bị chia chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật sau đó. 

Một cách chi tiết, công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Tách doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Tách doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp ban đầu sẽ bị tách một phần tạo thành chính bản thân doanh nghiệp đó và một doanh nghiệp khác có các quyền và nghĩa vụ theo luật định mà không làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bị tách.

Một cách chi tiết, sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Thành phần hồ sơ và thủ tục chia, tách doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ chia, tách doanh nghiệp

Trong quá trình soạn thảo và nộp hồ sơ thì cơ quan nhà nước có thể yêu cầu thêm về các loại giấy tờ. Tuy nhiên, thành phần tối thiểu của hồ sơ bao gồm

 1. Tờ khai đăng ký doanh nghiệp.

 2. Nghị quyết, quyết định chia, tách công ty. 

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

 1. Biên bản họp của ban quản lý công ty dựa theo nghị quyết, quyết định.

 2. Bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 3. Giấy ủy quyền (nếu có) 

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin về thành lập doanh nghiệp, vui lòng truy cập tại phaplycongty.com

Thủ tục chia, tách doanh nghiệp

Với những hồ sơ đã chuẩn bị, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua phương thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

Pháp luật hiện hành chưa ấn định thời hạn giải quyết cụ thể vì nó phụ thuộc vào phản hồi từ cơ quan thuế cùng với tốc độ quyết toán của doanh nghiệp và đi kèm thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký của quy trình thành lập.

Những lưu ý khi chia, tách doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp hiện hành khi điều chỉnh về hoạt động chia, tách doanh nghiệp chỉ đề cập đến loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Như vậy, doanh nghiệp chia, tách chỉ có thể là một trong hai nhóm này.

Quyền và nghĩa vụ của công ty chia, tách có thể khác nhau. Vì việc chia công ty khiến công ty bị chia chấm dứt tồn tại nên những công ty mới phải kế thừa các quyền và nghĩa vụ. Trong khi đó, việc tách doanh nghiệp tạo ra một doanh nghiệp mới nhưng không làm mất đi doanh nghiệp cũ nên do đó quyền và nghĩa vụ mang tính liên đới và có thể thỏa thuận trong phạm vi luật định.

>>> Dịch vụ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp theo vụ việc tại Monday VietNam

Rate this post

MDVN & ASSOCIATE

 • E-mail: phaply@mondayvietnam.com
 • Hotline: 08 1900 2600
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.