Một doanh nghiệp muốn vận hành an toàn và phát triển bền vững thì việc quản lý doanh nghiệp hiệu quả là điều cực kỳ quan trọng. Quản lý doanh nghiệp hiệu quả phải dựa trên nền tảng tuân thủ pháp luật về mọi mặt, mọi giai đoạn hoạt động, từ bên ngoài lẫn nội bộ doanh nghiệp. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp đều cần thường xuyên, định kỳ thực hiện việc rà soát các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động của mình. 

Để tiến hành một cách có hệ thống và đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng một đội ngũ nhân lực nắm vững các quy định chung của pháp luật, nắm rõ khung pháp lý của doanh nghiệp, có tư duy đánh giá và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ tài lực, nhân lực để xây dựng đội ngũ như trên.

Vì thế, hiện nay, bên cạnh những doanh nghiệp có hẳn một bộ phận pháp lý, pháp chế thì với các doanh nghiệp có quy mô tổ chức đơn giản, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại thích lựa chọn việc sử dụng dịch vụ Tư vấn thường xuyên về pháp lý doanh nghiệp của các đơn vị dịch vụ uy tín.

Dịch vụ tư vấn thường xuyên là gì?

Dịch vụ tư vấn thường xuyên về pháp lý doanh nghiệp (Dịch vụ tư vấn thường xuyên) là một loại dịch vụ mà các công ty dịch vụ pháp lý hoặc các chuyên gia pháp lý cung cấp cho doanh nghiệp các nội dung tư vấn để giúp họ giải quyết các vấn đề pháp lý trong quản lý nội bộ và hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn thường xuyên thường tập trung vào các vấn đề về: hợp đồng, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, sở hữu trí tuệ, tranh chấp, điều kiện hoạt động kinh doanh, các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và nhiều vấn đề pháp lý trong quá trình quản lý nội bộ doanh nghiệp.

Hiện nay, việc sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ lựa chọn. Bởi nó cho thấy sự ưu việt mà các doanh nghiệp này cần có để vừa đảm bảo kiểm soát vấn đề pháp lý, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực.


Những vấn đề doanh nghiệp cần được tư vấn thường xuyên

Doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh sẽ gặp phải nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến các quan hệ pháp luật với các đối tượng khác nhau, như: Cơ quan nhà nước, khách hàng, đối tác, nhân viên, cổ đông, đối thủ đối với các vấn đề về: bản quyền, sở hữu trí tuệ, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, hợp đồng, tranh chấp, kiện tụng, phá sản, sáp nhập và mua bán,… Các vấn đề pháp lý này có thể được phân loại thành hai nhóm chủ yếu:

Nhóm vấn đề pháp lý khi thành lập doanh nghiệp: Đây là các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, số lượng và tư cách của người tham gia góp vốn và quản lý doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, trụ sở doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và các thủ tục đăng ký kinh doanh.

Nhóm vấn đề pháp lý khi hoạt động kinh doanh: Đây là các vấn đề liên quan đến việc quản lý nội bộ, điều hành công ty, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông và các thành viên khác trong công ty, cổ phần, cổ phiếu và cấu trúc doanh nghiệp, hợp đồng hợp tác, mua bán và các vấn đề pháp lý khác.

Những vấn đề trên đều là những vdoanh nghiệp cần được tư vấn thường xuyên: hàng tháng, hàng quý, để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động.


Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên?

Thực tế, việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên ngày càng phổ biến và được ưa chuộng, bởi lẽ, nó bộc lộ rõ những ưu điểm sau:

Chuyên môn và Kiến thức: Các Luật sư, chuyên gia với sự am hiểu pháp luật, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp sẽ giúp đưa ra các đánh giá, tư vấn chính xác, trọng tâm, toàn diện và hạn chế các thiếu sót trong việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Hạn chế Rủi ro pháp lý: Các luật sư giúp bạn xác định và quản lý rủi ro pháp lý. Họ có thể ngăn chặn các vấn đề pháp lý trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Hỗ trợ trong Giao dịch và Hợp đồng: Giúp doanh nghiệp soạn thảo và rà soát các hợp đồng, thỏa thuận và giao dịch. Điều này đảm bảo rằng bạn không ký kết những cam kết có thể gây hậu quả trong tương lai.

Bảo vệ Quyền sở hữu Trí tuệ: Đối với các doanh nghiệp chuyên về sáng tạo và công nghệ, luật sư bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền.

Tập trung vào Hoạt động Chính: Bằng cách thuê dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, doanh nghiệp có thể tập trung vào hoạt động chính của họ mà không phải lo lắng hay mất thời gian, nhân lực cho việc rà soát, đánh giá, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh.

Đảm bảo Độ tin cậy và Chuyên nghiệp: Các đơn vị dịch vụ uy tín sẽ mang đến hiệu quả công việc cao hơn vì có quy trình làm việc logic, phù hợp với từng khung pháp luật chuyên ngành trong từng giai đoạn, đảm bảo đưa ra hướng tư vấn và xử lý vấn đề an toàn, chuyên nghiệp, đáng tin cậy.

Tiết kiệm Thời gian và Công sức: Việc thuê dịch vụ pháp lý giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực so với việc tự mình nghiên cứu và xử lý các vấn đề pháp lý.


Monday VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Bên cạnh thế mạnh về lĩnh vực tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ và các thủ tục thành lập,hoạt động của doanh nghiệp, Monday VietNam dần xây dựng thế mạnh với hệ thống dịch vụ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp. Trong đó, đáp ứng được sự chủ động kiểm soát các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp như “một phòng pháp lý thuê ngoài” thông qua Gói dịch tư vấn thường xuyên.

Với Gói dịch vụ tư vấn thường xuyên, chúng tôi sẽ thực hiện định kỳ hàng tháng các công việc như sau:

1. Rà soát các vấn đề pháp lý đã và có thể phát sinh trong hoạt động quản lý nội bộ hàng tháng của doanh nghiệp; xác định vấn đề pháp lý cần được tư vấn.

2. Đưa ra nội dung tư vấn trực tiếp và bằng văn bản mà phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nguồn lực nội tại của doanh nghiệp, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật.

3. Hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp cách thức thực hiện các công việc theo nội dung tư vấn.

Các vấn đề được tư vấn thường xuyên tại Monday VietNam

1. Các vấn đề thường xuyên hoặc phát sinh về Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội;

2. Thủ tục về thành lập và trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp với Cơ quan có thẩm quyền (đăng ký, sửa đổi liên quan đến nội dung đăng ký doanh nghiệp);

3. Phương án đảm bảo đủ điều kiện hoạt động ngành, nghề kinh doanh;

4. Các văn bản, thông tin cần ban hành, thông báo công khai tại trụ sở chính để phục vụ việc quản lý nội bộ doanh nghiệp ở từng thời điểm: Nội quy, quy chế, quy định, quy chuẩn và các thông báo liên quan về quản lý lao động, an toàn lao động, quản lý và bảo mật thông tin, hoạt động ngành nghề kinh doanh,….

5. Rà soát vấn đề pháp lý cụ thể mà doanh nghiệp yêu cầu (theo từng tháng cụ thể) và đề xuất phương án để giải quyết các vấn đề đó đối với phạm vi công việc tại Mục 1, 2, 3, 4.

Lưu ý: Không bao gồm các vấn đề liên quan đến Thuế.

Quy trình Tư vấn thường xuyên tại Monday VietNam

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu của doanh nghiệp và khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp.

Bước 2: Đánh giá thực trạng các vấn đề pháp lý (01 buổi làm việc).

Bước 3: Thông báo kế hoạch làm việc để theo dõi.

Bước 4: Rà soát, trao đổi trực tiếp tại doanh nghiệp các vấn đề pháp lý theo kế hoạch đã thông báo. Thực hiện 1- 2 buổi (tùy khối lượng công việc), trong thời gian từ ngày 20 – ngày cuối hàng tháng.

Bước 5: Trả kết quả tư vấn, hướng dẫn bằng văn bản trong vòng 03 – 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất rà soát theo Bước 4.

Chúng tôi luôn lắng nghe, khai thác đúng trọng tâm vấn đề và đưa ra tư vấn đảm bảo rõ ràng, đầy đủ, phương án linh hoạt nhưng đảm bảo đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Chi phí thực hiện Dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp định kỳ hàng tháng từ 3.000.000đ/tháng, tùy vào phạm vi công việc cần tư vấn và mức độ phức tạp của vấn đề tư vấn. Sau khi khảo sát, đánh giá phạm vi công việc và xác định nhu cầu của Qúy doanh nghiệp, chúng tôi sẽ báo phí 1 lần cho toàn bộ các công việc. Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, không ẩn phí và báo phí nhiều lần.

>> Tham khảo Bảng báo phí chi tiết toàn bộ Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp 


Vì sao doanh nghiệp chọn Dịch vụ tư vấn thường xuyên của Monday VietNam

 • Tiết kiệm thời gian, chi phí so với vận hành đội ngũ nhân sự về pháp lý trong doanh nghiệp
 • Chủ động nắm bắt các vấn đề pháp lý cần tuân thủ trước khi tiến hành công việc kinh doanh, quản lý nội bộ.
 • Có phương án giải quyết vấn đề hạn chế tối đa rủi ro pháp lý về sau.
 • Bảo mật thông tin doanh nghiệp
 • Tận tâm, minh bạch thông tin và trung thực trong công việc.

Quý doanh nghiệp chưa có đội ngũ chuyên trách về pháp lý nội bộ doanh nghiệp nhưng quan ngại về chi phí để tuyển và đào tạo nguồn nhân lực. Hãy sử dụng Gói dịch vụ tư vấn nội bộ doanh nghiệp thường xuyên của chúng tôi để tối đa hóa hiệu quả quản lý doanh nghiệp ở mọi giai đoạn hoạt động.

Để biết thêm về Dịch vụ tư vấn thường xuyên của Monday VietNam, mời Qúy doanh nghiệp liên hệ:

Hotline: 0862006070 hoặc Email: cty@mondayvietnam.com

MDVN & ASSOCIATE

 • E-mail: phaply@mondayvietnam.com
 • Hotline: 08 1900 2600
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.