Giải quyết bảo hiểm khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Trách nhiệm của doanh nghiệp về bảo hiểm khi chấm dứt hoạt động

Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là sổ được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu công ty đã giữ của người lao động. 

Xác nhận sổ BHXH là xác nhận thời gian đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) đã được hạch toán, phân bổ tiền nộp của người tham gia. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

Nếu Doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp Doanh nghiệp chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền Doanh nghiệp còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

>>> Các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp hoạt động

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Bước 1: Báo giảm lao động 

Trước khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động thì cần làm thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH đang có của doanh nghiệp.

Hồ sơ chuẩn bị cần có để báo giảm lao động:

1. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT(mẫu D02-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thay thế Quyết định 959);

2. Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó (nếu có);

3. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 bản/người);

4. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động;

Doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ trên sau đó gửi cho cơ quan BHXH quản lý.

Bước 2: Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định tại Tiết 1.2 Điểm b Khoản 1 Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 bao gồm những giấy tờ sau:

1. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK3-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mẫu D02-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

3. Bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS.

4. Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người) hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ)

5. Các tờ rơi của sổ bảo hiểm xã hội thuộc bản chính của sổ bảo hiểm xã hội.

6. 01 công văn chốt sổ của đơn vị – mẫu D01b-TS.

7. Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

Doanh nghiệp hoàn tất các bộ hồ sơ theo quy định sau đó gửi cho cơ quan BHXH quản lý. Doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trực tiếp đến cơ quan BHXH quản lý hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tùy vào hình thức nhận hồ sơ của cơ quan BHXH quản lý. Doanh nghiệp có thể tham khảo một số tổ chức dịch vụ bưu chính đến nhận hồ sơ trực tiếp tại doạnh nghiệp và gửi đến cơ quan BHXH quản lý.

Thời gian thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

>>> Dịch vụ Tư vấn Các thủ tục liên quan đến lao động khi doanh nghiệp hoạt động tại Monday VietNam

Rate this post

MDVN & ASSOCIATE

  • E-mail: phaply@mondayvietnam.com
  • Hotline: 08 1900 2600
  • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
  • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
  • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.