Dịch vụ tư vấn hợp đồng của một tổ chức chuyên nghiệp là cần thiết và hữu ích cho các cá nhân và doanh nghiệp bởi lẽ Hợp đồng là một loại văn bản pháp lý quan trọng, thể hiện sự thoả thuận giữa các bên trong một giao dịch kinh tế, thương mại, lao động hay dân sự. Hợp đồng có tác dụng xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên, đảm bảo lợi ích hợp pháp và tránh xảy ra tranh chấp trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, việc soạn thảo, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi kiến thức pháp lý chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn. 

Tư vấn pháp lý hợp đồng là gì?

Tư vấn hợp đồng là một dịch vụ cung cấp cho khách hàng các thông tin, lời khuyên và giải pháp liên quan đến các vấn đề pháp lý của hợp đồng. Mục tiêu của tư vấn hợp đồng là giúp khách hàng hiểu rõ các quy định pháp luật có liên quan, nắm bắt được các rủi ro và cơ hội trong giao dịch, bảo vệ được quyền lợi và trách nhiệm của mình, và giải quyết được các tranh chấp có thể xảy ra.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng là một loại dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên biệt, cung cấp cho khách hàng các giải pháp toàn diện từ giai đoạn trước khi xác lập hợp đồng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Dịch vụ tư vấn hợp đồng có thể được phân loại theo hai tiêu chí: theo loại hợp đồng và theo giai đoạn của hợp đồng.

Tư vấn hợp đồng theo loại hợp đồng

Theo tiêu chí này, dịch vụ tư vấn hợp đồng được cung cấp cho khách hàng theo từng loại hợp đồng cụ thể, tuỳ thuộc vào mục đích và nội dung của giao dịch. Một số loại hợp đồng thường gặp trong thực tiễn là:

 • Hợp đồng liên quan đến quan hệ lao động

  Hợp đồng liên quan đến quan hệ lao động

  Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa nhà tuyển dụng và người lao động để xác lập quan hệ lao động giữa hai bên. Hợp đồng lao động có thể là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo công việc hoặc hợp đồng lao động thử việc.

  Dịch vụ tư vấn hợp đồng liên quan đến quan hệ lao động sẽ giúp khách hàng soạn thảo, kiểm tra và điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và bình đẳng giới. Ngoài ra, dịch vụ này còn giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, như chấm dứt hợp đồng lao động, thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp, xử lý khiếu nại và tranh chấp lao động.

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để hợp tác kinh doanh trong một lĩnh vực hoặc dự án cụ thể. Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể là hợp đồng liên doanh, hợp tác sản xuất, hợp tác kinh doanh chung, hợp tác kinh doanh theo tỷ lệ vốn góp hoặc hợp tác kinh doanh theo tỷ lệ lợi nhuận.

  Dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ giúp khách hàng soạn thảo, kiểm tra và điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng hợp tác kinh doanh, bao gồm mục tiêu, phạm vi, phương thức, trách nhiệm và quyền lợi của các bên, cơ chế quản lý và giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, dịch vụ này còn giúp khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, như xin cấp phép, đăng ký kinh doanh, thuế và thuế môn bài.

 •  Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

   Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

  Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa chủ sở hữu trí tuệ và người nhận chuyển giao để chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu trí tuệ cho người nhận chuyển giao. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ có thể là:

  1. Hợp đồng li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa chủ sở hữu nhãn hiệu và người nhận li-xăng để cho phép người nhận li-xăng sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu trong một phạm vi và thời gian nhất định.

  2. Hợp đồng chuyển giao công nghệ: Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa chủ sở hữu công nghệ và người nhận chuyển giao để chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu và quyền sử dụng công nghệ của chủ sở hữu công nghệ cho người nhận chuyển giao.

  3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ: Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa chủ sở hữu trí tuệ và người nhận chuyển nhượng để chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu trí tuệ cho người nhận chuyển nhượng.

  4. Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa chủ nhượng quyền và người nhận nhượng quyền để cho phép người nhận nhượng quyền sử dụng tên, logo, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, kinh nghiệm kinh doanh và hỗ trợ của chủ nhượng quyền trong một thị trường và thời gian nhất định.

  Dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp khách hàng soạn thảo, kiểm tra và điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm phạm vi, thời hạn, giá cả, điều kiện và cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, dịch vụ này còn giúp khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, như đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

 • Hợp đồng góp vốn thành lập công ty

  Hợp đồng góp vốn thành lập công ty

  Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để góp vốn thành lập một công ty mới. Hợp đồng góp vốn thành lập công ty có thể là hợp đồng thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc công ty liên doanh.

  Dịch vụ tư vấn hợp đồng góp vốn thành lập công ty sẽ giúp khách hàng soạn thảo, kiểm tra và điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng góp vốn thành lập công ty, bao gồm mục tiêu, tên gọi, trụ sở, vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc thành viên, cơ cấu tổ chức và quản trị của công ty. Ngoài ra, dịch vụ này còn giúp khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, như xin cấp phép, đăng ký kinh doanh, thuế và thuế môn bài.

.

TU VAN HOP DONG THEO LOAI HOP DONG

Tư vấn hợp đồng theo giai đoạn hợp đồng

Theo tiêu chí này, dịch vụ tư vấn hợp đồng được cung cấp cho khách hàng theo từng giai đoạn của hợp đồng, từ khi bắt đầu có ý định ký kết cho đến khi kết thúc hiệu lực của hợp đồng. Các giai đoạn của hợp đồng có thể được phân thành ba giai đoạn chính là:

 • Giai đoạn trước khi xác lập hợp đồng

  Giai đoạn trước khi xác lập hợp đồng

  Đây là giai đoạn mà các bên tiến hành các hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng, như tìm kiếm và lựa chọn đối tác, thương lượng và đàm phán các điều khoản, soạn thảo và kiểm tra hợp đồng. Dịch vụ tư vấn hợp đồng ở giai đoạn này sẽ giúp khách hàng:

  1. Tìm kiếm và lựa chọn đối tác giao dịch: Tìm kiếm và lựa chọn các đối tác giao dịch phù hợp với nhu cầu và tiêu chí của khách hàng, cũng như kiểm tra uy tín, năng lực và điều kiện pháp lý của các đối tác giao dịch.

  2. Thương lượng và thoả thuận các điều khoản của giao dịch: Tham gia vào quá trình thương lượng và thoả thuận các điều khoản của giao dịch với các đối tác giao dịch, cũng như giải quyết các khúc mắc và mâu thuẫn có thể xảy ra trong quá trình này.

  3. Soạn thảo và kiểm tra tính hợp pháp hợp đồng: Soạn thảo và kiểm tra minh họa hợp đồng, là một loại văn bản pháp lý không có hiệu lực ràng buộc pháp lý nhưng thể hiện được ý muốn và cam kết của các bên giao dịch về các điều khoản chính của giao dịch.

  4. Ký kết hợp đồng hoặc cam kết trước hợp đồng: Nhận biết các chủ thể ký tên trong hợp đồng đều có quyền ký tên và đảm bảo hợp đồng đáp ứng đủ điều kiện về hình thức. Hoặc tư vấn cho khách hàng thực hiện cam kết trước hợp đồng, là một loại văn bản pháp lý có hiệu lực ràng buộc pháp lý, nhằm cam kết các bên giao dịch sẽ xác lập hợp đồng chính thức trong một thời hạn nhất định.

 • Giai đoạn thực hiện hợp đồng

  Giai đoạn thực hiện hợp đồng

  Đây là giai đoạn mà các bên giao dịch tiến hành các hoạt động nhằm thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi theo hợp đồng đã ký kết. Các hoạt động này có thể bao gồm: giao nhận hàng hóa, thanh toán tiền, cung cấp dịch vụ, bảo hành, bảo trì, kiểm tra chất lượng, giám sát và đánh giá hiệu quả. Dịch vụ tư vấn hợp đồng trong giai đoạn này sẽ giúp khách hàng:

  1. Giao nhận hàng hóa: Thực hiện các thủ tục giao nhận hàng hóa theo hợp đồng, bao gồm kiểm tra số lượng, chất lượng, tình trạng và thời gian giao nhận hàng hóa, cũng như lập và ký kết các biên bản giao nhận hàng hóa.

  2. Thanh toán tiền: Thực hiện các thủ tục thanh toán tiền theo hợp đồng, bao gồm xác định số tiền, phương thức, thời hạn và điều kiện thanh toán tiền, cũng như lập và ký kết các biên lai, phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ liên quan.

  3. Cung cấp dịch vụ: Thực hiện các thủ tục cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, bao gồm xác định nội dung, phạm vi, chất lượng và thời gian cung cấp dịch vụ, cũng như lập và ký kết các biên bản nghiệm thu dịch vụ.

  4. Bảo hành, bảo trì: Thực hiện các thủ tục bảo hành, bảo trì theo hợp đồng, bao gồm xác định điều kiện, phạm vi, thời hạn và trách nhiệm của các bên trong việc bảo hành, bảo trì hàng hóa hoặc dịch vụ, cũng như lập và ký kết các biên bản bảo hành, bảo trì.

  5. Kiểm tra chất lượng: Thực hiện các thủ tục kiểm tra chất lượng theo hợp đồng, bao gồm xác định tiêu chuẩn, phương pháp, thời điểm và cơ quan kiểm tra chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ, cũng như lập và ký kết các biên bản kiểm tra chất lượng.

  6. Giám sát và đánh giá hiệu quả: Thực hiện các hoạt động giám sát và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện hợp đồng, bao gồm xác định các chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp giám sát và đánh giá hiệu quả, cũng như lập và ký kết các báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả.

 • Giai đoạn sau khi kết thúc hợp đồng

  Giai đoạn sau khi kết thúc hợp đồng

  Đây là giai đoạn mà các bên giao dịch tiến hành các hoạt động nhằm kết thúc hợp đồng hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi kết thúc hợp đồng. Các hoạt động này có thể bao gồm: chấm dứt hợp đồng, gia hạn hợp đồng, thay đổi hợp đồng, giải quyết tranh chấp. Dịch vụ tư vấn hợp động trong giai đoạn này sẽ giúp khách hàng:

  1. Chấm dứt hợp đồng: Thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và hợp đồng, bao gồm xác định điều kiện, thời điểm và cơ chế chấm dứt hợp đồng, cũng như lập và ký kết các biên bản chấm dứt hợp đồng.

  2. Gia hạn hợp đồng: Thực hiện các thủ tục gia hạn hợp đồng theo quy định của pháp luật và hợp đồng, bao gồm xác định điều kiện, thời hạn và cơ chế gia hạn hợp đồng, cũng như lập và ký kết các biên bản gia hạn hợp đồng.

  3. Thay đổi hợp đồng: Thực hiện các thủ tục thay đổi hợp đồng theo quy định của pháp luật và hợp đồng, bao gồm xác định điều kiện, nội dung và cơ chế thay đổi hợp đồng, cũng như lập và ký kết các biên bản thay đổi hợp đồng.

  4. Giải quyết tranh chấp: Giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình hoặc sau khi kết thúc hợp đồng, bao gồm xác định nguyên nhân, nội dung và phạm vi của tranh chấp, cũng như lựa chọn và áp dụng các phương pháp giải quyết tranh chấp, như thương lượng, trọng tài, hoà giải hoặc tố tụng.

Tại sao cần dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp?

Dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp là một dịch vụ có nhiều lợi ích cho các cá nhân và doanh nghiệp khi tham gia vào các giao dịch có liên quan đến hợp đồng. Một số lý do để cần dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp là:

1. Tiết kiệm thời gian và chi phí: Việc soạn thảo, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng là một công việc tốn nhiều thời gian và chi phí, đặc biệt khi khách hàng không có kiến thức pháp lý chuyên sâu. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí, bởi vì khách hàng sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm và uy tín, cũng như được sử dụng các công cụ và phương pháp hiện đại và tiên tiến.

2. Bảo vệ quyền lợi và tránh rủi ro: Việc soạn thảo, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng cũng là một công việc có nhiều rủi ro, đặc biệt khi khách hàng không nắm rõ các quy định pháp luật có liên quan. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng bảo vệ được quyền lợi và tránh được rủi ro, bởi vì khách hàng sẽ được tư vấn và hướng dẫn cụ thể về các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, cũng như được cảnh báo và giải quyết kịp thời các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Nâng cao năng lực kinh doanh: Việc soạn thảo, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng cũng là một công việc có ảnh hưởng đến năng lực kinh doanh của khách hàng, đặc biệt khi khách hàng muốn mở rộng thị trường hoặc hợp tác với các đối tác mới. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng nâng cao được năng lực kinh doanh, bởi vì khách hàng sẽ được cập nhật và áp dụng được các kiến thức pháp lý mới nhất, cũng như được tạo điều kiện để tiếp cận và kết nối với các đối tác giao dịch tiềm năng.

Quy trình tư vấn hợp đồng tại Monday VietNam

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng:

Monday VietNam sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua các kênh liên lạc như điện thoại, email, website hoặc trực tiếp tại văn phòng. Monday VietNam sẽ lắng nghe và ghi nhận các thông tin cơ bản về khách hàng, nhu cầu và mong muốn của khách hàng, loại hợp đồng và giai đoạn của hợp đồng mà khách hàng cần tư vấn.

Bước 2: Phân tích và đánh giá yêu cầu của khách hàng:

Monday VietNam sẽ phân tích và đánh giá yêu cầu của khách hàng dựa trên các thông tin đã ghi nhận, cũng như các tài liệu và chứng từ liên quan mà khách hàng cung cấp. Monday VietNam sẽ xác định được các vấn đề pháp lý cần được tư vấn, cũng như các giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất cho khách hàng.

Bước 3: Lập thư tư vấn và báo phí dịch vụ:

Monday VietNam sẽ lập thư tư vấn và báo phí dịch vụ cho khách hàng, bao gồm các nội dung sau: Mục tiêu, phạm vi, phương thức, thời gian và chi phí của dịch vụ. Monday VietNam sẽ gửi thư tư vấn và báo giá dịch vụ cho khách hàng qua các kênh liên lạc đã thỏa thuận.

Bước 4: Ký kết hợp đồng dịch vụ:

Sau khi khách hàng đồng ý với hướng tư vấn và báo giá dịch vụ, Monday VietNam sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng, xác nhận các quyền và nghĩa vụ của hai bên trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Bước 5: Thực hiện dịch vụ:

Monday VietNam sẽ thực hiện nội dung theo kế hoạch và hợp đồng đã ký kết. Monday VietNam sẽ luôn giữ liên lạc và cập nhật tiến độ cho khách hàng trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Bước 6: Nghiệm thu kết quả:

Sau khi hoàn thành dịch vụ, Monday VietNam sẽ gửi cho khách hàng các sản phẩm của dịch vụ. Khách hàng sẽ kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm của dịch vụ, cũng như đánh giá chất lượng và hiệu quả của dịch vụ.

Vì sao nên chọn Monday Vietnam khi tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp?

Monday VietNam tự hào là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, bao gồm cả tư vấn hợp đồng với đội ngũ chuyên gia, luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan và pháp luật doanh nghiệp.

Monday VietNam có quy trình tư vấn đầu tư rõ ràng và hiệu quả với thời gian tiết kiệm và chi phí minh bạch, cụ thể (không chi phí ẩn). Đồng thời sẽ cung cấp cho khách hàng một báo cáo phân tích và đánh giá toàn diện, cũng như các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Monday VietNam luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, và cung cấp dịch vụ vượt mong đợi cho khách hàng. Chúng tôi đã được nhiều khách hàng uy tín tin tưởng và hợp tác như: Ôtô Đô Thành, Sacombank SBJ, Bất động sản Đất Vàng, Euromaxx, Giáo dục Đại Trường Phát, Mía đường Lam Sơn, Bánh mì Má Hải, nước uống Fujiwa, Xây dựng Miền Đông, Tổng công ty xây dựng Số 1 – CC1, … 

Với những lý do trên, Monday VietNam xứng đáng là một tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng cao. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn hợp đồng, hãy liên hệ với Monday VietNam ngay hôm nay để được hỗ trợ tốt nhất.

>>> Tư vấn đầu tư

MDVN & ASSOCIATE

 • E-mail: phaply@mondayvietnam.com
 • Hotline: 08 1900 2600
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.