Pháp Lý Doanh Nghiệp

Vietnam’s robust economy, strategic location, and favorable investment climate make it an enticing destination for foreign enterprises. Whether you’re considering establishing a wholly foreign-owned enterprise (WFOE) or a partly foreign-owned enterprise, navigating the ...

Default Thumbnail

Văn phòng luật sư MDVN & Associate, là thành viên trong hệ sinh thái dịch vụ của Monday Vietnam, cấp dịch vụ pháp lý ...

Phòng Pháp Lý Thuê Ngoài là gì? Dịch vụ “Phòng Pháp Lý Thuê Ngoài” (Legal Outsourcing Services) là một hình thức hợp đồng mà ...

Default Thumbnail

Chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc 5. Quy trình dịch vụ của Monday VietNam (1) Tư vấn các quy định của Luật Doanh nghiệ...

Đơn vị phụ thuộc  Đơn vị phụ thuộc trong doanh nghiệp là gì?  – Đơn vị phụ thuộc trong doanh nghiệp là một đơn vị hạch toán khô...

Default Thumbnail

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì? Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh ...

Chia, tách doanh nghiệp là gì? Chia doanh nghiệp theo quy định pháp luật Chia doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp ban đầu sẽ bị ...

Tạm ngừng kinh doanh Tạm ngừng kinh doanh là gì? Tạm ngừng kinh doanh theo quy định pháp luật  Xuất phát từ thực tiễ...

  Giải quyết bảo hiểm khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động Trách nhiệm của doanh nghiệp về bảo hiểm khi ...

Giải quyết lao động khi hết hạn hợp đồng lao động hoặc người lao động bị sa thải Giải quyết lao động khi hết ...

Giải quyết lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động Chấm dứt hợp đồng lao động do giải thể doanh nghiệp Các ...

Như chúng ta biết rằng: “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của ...