Đội ngũ nhân sự

NGUYỄN VĂN TOÀN

THẠC SĨ – LUẬT SƯ & GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Điện thoại: 092.384.0999

Email:  luatsu.toannguyen@gmail.com

Luật sư Nguyễn Văn Toàn đồng thời là Giám đốc điều hành của NT & Partners. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật và chuyên môn sâu sắc trong các lĩnh vực: tư vấn tuân thủ nội bộ đa mảng, giải quyết tranh chấp thương mại Luật sư Toàn đã từng hợp tác với nhiều doanh nghiệp với vai trò cố vấn pháp lý cấp cao.

Ngoài ra, Luật sư Toàn còn được biết đến với vai trò Luật sư kỳ cựu trong lĩnh vực tư vấn và tham gia tố tụng trong các vụ đại án về Hình sự, Dân sự tại Tòa án.

NGUYỄN HỒNG SƠN

THẠC SĨ – LUẬT SƯ

Điện thoại: 092.384.0999

Email: info@phaplycongty.com

Luật sư Nguyễn Hồng Sơn có chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Luật sư Sơn đã có trên 10 năm kinh nghiệm hành nghề, nắm rõ những vấn đề cốt lõi về pháp lý mà doanh nghiệp cần quan tâm. Luật sư đã tham gia tố tụng trong nhiều vụ án kinh doanh thương mại lớn.

ĐẶNG QUỐC HOÀNG

LUẬT SƯ
Điện thoại: 092.384.0999
Email: info@phaplycongty.com
Luật sư Đặng Quốc Hoàng chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp bao gồm: Giấy phép cho doanh nghiệp, Luật sư nội bộ của doanh nghiệp, tư vấn và giải quyết các tranh chấp thương mại bằng con đường phi tài phán (thương lượng hòa giải) và tài phán (tố tụng tại Tòa án và/hoặc Trọng tài). Luật sư Hoàng đã hợp tác với nhiều Doanh nghiệp và thực hiện những thương vụ M & A lớn.

THÁI TRÀ GIANG

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ
Điện thoại: 092.384.0999
Email: info@phaplycongty.com
TRÀ GIANG là chuyên viên pháp lý và là người đại diện theo pháp luật giải quyết tranh chấp của nhiều tranh chấp dân sự. 
Với chuyên môn chính liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án về dân sự và hình sự, giấy phép, Giang đã có kinh nghiệm sâu sắc và thành thạo trong việc giải quyết các tranh chấp tài phán như phân tích và giải quyết tình huống, biện hộ, quản lý hồ sơ, soạn thảo tài liệu pháp lý ở mọi giai đoạn.