Nhằm hướng đến việc minh bạch thông tin về Chi phí và Công việc mà Monday VietNam sẽ thực hiện liên quan đến các dịch vụ cho giai đoạn Doanh nghiệp hoạt động. Monday VietNam gửi Quý khách hàng tham khảo Bảng báo phí các dịch vụ trong Hoạt động doanh nghiệp của chúng tôi, như dưới đây:

Tên Gói Công việc thực hiện Kết quả công việc Tổng Phí (VND)
Sửa đổi thông tin Doanh nghiệp

1. Tư vấn ban đầu để sửa đổi một/các thông tin sau:

  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ trụ sở chính
  • Vốn điều lệ (tăng, giảm)
  • Tỷ lệ phần vốn góp/cổ phần
  • Thành viên/cổ đông
  • Thông tin đăng ký thuế
  • Ngành nghề kinh doanh (bổ sung, loại bỏ)
  • Thông tin của Người đại diện theo pháp luật.
  • Số điện thoại, email, fax

2. Thủ tục Sửa đổi tại Sở KH&ĐT

3. Hướng dẫn các công việc cần làm/ cần lưu ý sau khi sửa đổi thông tin Doanh nghiệp.

 1. GCN Đăng ký doanh nghiệp mới, nếu sửa đổi thông tin trên GCN đăng ký doanh nghiệp.

 2. Giấy xác nhận đã thay đổi thông tin (nếu sửa đổi các thông tin không có trên GCN Đăng ký doanh nghiệp)

 3. Tài liệu hướng dẫn các công việc cần làm/ cần lưu ý sau thủ tục.

1.250.000/hồ sơ

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 1. Tư vấn ban đầu để thực hiện thủ tục Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 2. Thủ tục Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT

 3. Hướng dẫn các công việc cần làm sau khi chuyển đổi loại hình.

 1. GCN đăng ký doanh nghiệp mới
 2. Con dấu doanh nghiệp (loại tốt Shiny)

2.800.000/hồ sơ

Tư vấn xây dựng Quy chế, Quy định, Phúc lợi

 1. Lương thưởng, phúc lợi
 2. Điều kiện ngành nghề kinh doanh
 3. Quản lý lao động

Đang cập nhật

Đang cập nhật 

Tạm ngừng kinh doanh 

 1. Tư vấn ban đầu để thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

 2. Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Sở KH&ĐT cho:

  • Doanh nghiệp
  • Chi nhánh
  • Văn phòng đại diện

Trạng thái ghi nhận “Tạm ngừng kinh doanh” trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

1.000.000/hồ sơ

Thành lập Đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp

 1. Tư vấn ban đầu để thành lập: Chi nhánh/VPĐD/Địa điểm kinh doanh

 2. Thủ tục thành lập tại Sở KH&ĐT

 3. Hướng dẫn các công việc cần làm sau khi thành lập Đơn vị phụ thuộc.

 1. Giấy phép hoạt động (Chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh)
 2. Con dấu tròn (đối với Chi nhánh)
 3. Tài liệu hướng dẫn việc cần làm sau thủ tục.

1.500.000/hồ sơ

Sửa đổi thông tin Đơn vị phụ thuộc (ĐVPT)

 1. Tư vấn sửa đổi thông tin Chi nhánh/VPĐD/Địa điểm kinh doanh.

 2. Thủ tục sửa đổi thông tin tại Sở KH&ĐT, gồm một/các thông tin:

  • Tên, Địa chỉ
  • Ngành nghề hoạt động
  • Người đứng đầu CN/VPĐD/Địa điểm kinh doanh.
 1. Giấy phép hoạt động mới
 2. Tài liệu hướng dẫn việc cần làm sau thủ tục.

1.000.000/hồ sơ

Chia, tách Doanh nghiệp

 1. Tư vấn ban đầu về thủ tục Chia, tách doanh nghiệp
 2. Thủ tục Chia, tách doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT
 3. Hướng dẫn công việc cần làm sau thủ tục.
 1. GCN đăng ký doanh nghiệp mới
 2. Con dấu doanh nghiệp mới
 3. Tài liệu hướng dẫn việc cần làm sau chia, tác doanh nghiệp.

Báo phí tùy theo vụ việc

 

 

Đăng ký Sở hữu trí tuệ
 
 
 

Bản quyền tác giả
 1. Bản gốc GCN quyền tác giả
 2. Bản sao tác phẩm đi kèm GCN.
Từ 3.500.000/tác phẩm

Nhãn hiệu

Kết quả thẩm định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc bảo hộ nhãn hiệu Từ 3.800.000/nhãn hiệu
Kiểu dáng công nghiệp Kết quả thẩm định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc bảo hộ kiểu dáng  Từ 5.000.000 (tùy kiểu đáng)
Sáng chế/ Giải pháp hữu ích (SC/ GPHI) Kết quả thẩm định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc bảo hộ SC/ GPHI Từ 18.000.000 (tùy SC/GPHI)

Tham khảo thêm nhiều dịch vụ trong Hệ thống dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp của Monday VietNam để dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Quý khách ngay hôm nay!


 

Rate this post

MDVN & ASSOCIATE

 • E-mail: phaply@mondayvietnam.com
 • Hotline: 08 1900 2600
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.