xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là quyền hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người, bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Quyền SHTT được bảo vệ bởi pháp luật nhằm khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều hành vi xâm phạm quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác, gây thiệt hại cho chủ quyền và ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Do đó, việc xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT là một vấn đề cấp thiết và quan trọng.

Khi nào thị bị xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, ­­có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo Luật SHTT sửa đổi bổ sung 2022, hành vi xâm phạm quyền SHTT có thể bị xử lý bằng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự, tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm. 

Các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xử lý bằng biện pháp dân sự

Đây là biện pháp được áp dụng khi chủ quyền SHTT khởi kiện ra toà án để yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác

Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

a) Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;

b) Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

c) Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

d) Buộc bồi thường thiệt hại;

Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Xử lý bằng biện pháp hành chính

Đây là biện pháp được áp dụng khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:

a) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội;

b) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;

c) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

Các biện pháp hành chính bao gồm: cảnh cáo hoặc phạt tiền; tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn giấy phép có liên quan đến hoạt động SHTT; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về SHTT.

Xử lý bằng biện pháp hình sự

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý hình sự: Cá nhân, pháp nhân thương mại thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là biện pháp được áp dụng khi hành vi xâm phạm quyền SHTT của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm và gây thiệt hại nghiêm trọng cho chủ quyền SHTT hoặc người tiêu dùng.

Các biện pháp hình sự bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền, phạt tù, tước quyền công dân, tịch thu tài sản, tịch thu tang vật, phương tiện phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan Tòa án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thẩm quyền áp dụng biện pháp dân sự, hình sự

Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án. Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính

Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Vì vậy tùy thuộc vào tính chất của hành vi xâm phạm và yêu cầu của chủ thể bị xâm phạm quyền mà thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tệ của mỗi vụ việc là khác nhau.

Việc xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng các biện pháp trên nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ quyền SHTT, ngăn chặn và ngừa hành vi vi phạm, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động SHTT. Đồng thời, việc xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT cũng góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

>>> Tư vấn xử lý xâm phạm quyền SHCN tại Monday VietNam

Rate this post

MDVN & ASSOCIATE

  • E-mail: phaply@mondayvietnam.com
  • Hotline: 08 1900 2600
  • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tây Nguyên: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
  • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
  • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.